Ostatnie wpisy
Bez kategorii

Jak Mickiewicz do Synagogi zmierzał

Originally posted on boson:
W Norwidowskim mówieniu o Żydach „jest więcej Rozłamań — niźli Dokończeń”, „więcej jest Roztrzaskań — niźli Zamknięć”. Bliżej oddająca fenomen Żyda wydaje się Norwidowi metafora roztrzaskanego starożytnego posągu niż dopełnionej pracą dziejów i pracą czoła całości. Norwid widzi Żydów przede wszystkim jako dziedziców wielkości, którym nie dane było nigdy osiągnąć pełni,…

Bez kategorii

Frankiści i Mickiewicz na musiku

Originally posted on boson:
 Celina Mickiewiczowa z córkami Marią i Heleną – 1851, wedle Zofii Szymanowskiej-Lenartowicz  (1825–1870) __ Jadwiga Maurer, z d. Graubard wydała w 1990 książkę pt. Z matki obcej… Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. Wprawdzie książka jest dość słaba, przy czym autorka ma ewidentnie fiksację na punkcie żydowskiego pochodzenia wieszcza Adama (o czym…

Bez kategorii

Łańcuch

Originally posted on boson:
W 1626 umiera Franciszek Bacon – ten od wiedza to władza: naukowy-terror-czyli-koniec-wesołej-anglii/. Z kolei, także w owym 1626, rodzi się król Krystyna – ta od totalnej grabieży, przede wszystkim polskich bibliotek: kartezjusz-i-król-krystyna-czyli-szwedzki-kulturkampf/. I tak to się plecie.

Bez kategorii

„Nie pozostawił listu samobójczego…”

Originally posted on boson:
Ojciec Juliusza, też Juliusz, po ukończeniu gimnazjum w Żytomierzu podjął studia na Politechnice w Sankt Petersburgu, uczestniczył czynnie w działalności polskich organizacji niepodległościowych. Od 1914 roku w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)[2]. Po utworzeniu Polskiej Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego był sekretarzem osobistym prezesa Komisji Aleksandra Lednickiego, a następnie pierwszym sekretarzem…

Bez kategorii

Ojciec i syn

Originally posted on boson:
 Wiktor Drymmer przed 1931 __ Juliusz Łukasiewicz (ur. 1919, zm. 31 marca 2018 w Ottawie) – polski inżynier i profesor mieszkający w Kanadzie, specjalista aerodynamiki szybkości naddźwiękowych. Absolwent liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (matura 1937), doktoryzował się na Uniwersytecie Londyńskim w 1966 roku. Pracował m.in. w Centrum Badań Lotnictwa. W…

Bez kategorii

Duch Szopena i wielki strach Zimermana

Originally posted on boson:
22 marca 2010 o godz. 18.30 w Palais des Nations w Genewie, siedzibie ONZ, odbył się niesamowity koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Pracowałem wtedy w CERNie i od Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze ONZ w Genewie dostałem nań zaproszenie. Ponieważ miał grać sam Krystian Zimerman to rzuciłem robotę i na…

Bez kategorii

Pytanie

Originally posted on boson:
He once greeted me with the question: ‘Why do people say that it was natural to think that the sun went round the earth rather than that the earth turned on its axis? I replied: ‘I suppose, because it looked as if the sun went round the earth.’ ‘Well,’ he asked,…

Bez kategorii

Karły siedzące na ramionach olbrzymów

Originally posted on boson:
Cztery witraże w katedrze w Chartres pokazują czterech głównych proroków hebrajskiej Biblii (Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela) jako olbrzymów oraz czterech ewangelistów Nowego Testamentu (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) jako zwykłych rozmiarów ludzi siedzących na ich ramionach. __ W 1159 Jan z Salisbury napisał w swoim Metalogicon: „Bernard z Chartres porównywał nas do karłów…

Bez kategorii

„Do dziś pozostają niewyjaśnioną tajemnicą”

Originally posted on boson:
Poprzednia notka o dokumencie opisującym ostatnie dni życia Stefana Batorego, przypomniała mi o losach legendarnego archiwum króla Stasia: „W dwóch miejscach na pierwszej stronie dokumentu (w prawym górnym rogu oraz pod tytułem dokumentu po prawej stronie) znajduje się informacja o jego proweniencji – Archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dopisek pod tytułem dokonany…

Bez kategorii

Jak zginął król Stefan

Originally posted on boson:
„Tekst zawiera edycję dokumentu opisującego ostatnie dni życia Stefana Batorego oraz przeprowadzoną po śmierci króla sekcję zwłok. Dokument powstał tuż po zgonie Batorego w 1586 r., a jego autorem jest najprawdopodobniej Jakub Gosławski. Źródło opisuje dolegliwości monarchy oraz przebieg choroby, z uwzględnieniem zastosowanej przez królewskich medyków terapii. Oryginał dokumentu nie został…

Bez kategorii

Holenderscy kanibale

Originally posted on boson:
Po zawarciu przesławnego pokoju westfalskiego w 1648 zaczęły się nasze wielkie kłopoty, a tymczasem Holandia osiągała właśnie wtedy szczyt swojego powodzenia. Owo  fantastyczne powodzenie nie trwało jednak długo, bo raptem 30 lat – do podpisania traktatów w Nijmegen, w 1678. Wielkie kłopoty holenderskie, miały nie tylko przyczyny zewnętrzne, czyli wojny z…

Bez kategorii

Bankier który zdobył Anglię

Originally posted on boson:
Anglicy często piszą o swej tzw. Chwalebnej Rewolucji, ale już nie lubią zbytnio przypominać, że jej zwycięstwo było możliwe dzięki wielkiej, holenderskiej inwazji na Wyspę z roku 1688: William’s fleet, which with about 40,000 men aboard was roughly twice the size of the Spanish Armada – and assembled in a tenth of…

Bez kategorii

Prawdziwości teorii nigdy nie można udowodnić

Originally posted on boson:
Prawdziwości teorii nigdy nie można udowodnić. Bo nigdy nie wiadomo, czy przyszłe doświadczenia nie zaprzeczą jej przewidywaniom; a ponadto zawsze można sobie wyobrazić inne systemy pojęciowe, które mogą porządkować te same fakty. Gdy dostępne są dwie teorie i obie są zgodne z danym arsenałem faktów nie ma innych kryteriów, które mogłyby preferować…

Bez kategorii

Trzynaste plemiono

Originally posted on boson:
 Statue of Arthur Koestler (1905-1983) Hungarian-born writer, journalist and polymath. The life-size bronze statue sculpted by Imre Varga was unveiled on October 20, 2009 __ W 1931 wstąpił do partii komunistycznej i został agentem Kominternu, lecz opuścił je w 1938. W 1932 zadenuncjował w sowieckiej tajnej policji swoją byłą przyjaciółkę Nadieżdę…

Bez kategorii

Jak to nasz Stasiu Dniestr na Dniepr zamienił

Originally posted on boson:
W 1780 r. przybył więc do Polski specjalny wysłannik, Piotr Laroche, który miał zebrać informacje o gospodarczych możliwościach ewentualnego partnera. Laroche był sekretarzem i agentem hospodarów mołdawskich; jego misja w Polsce nosiła także charakter wywiadowczy… ów zaś po zbadaniu stanu gospodarczego Polski, a zwłaszcza południowo-wschodnich województw, opracował materiał o perspektywach handlowych tych…

Bez kategorii

Dominacja szkockich medyków

Originally posted on boson:
 Miejsce uzyskania dyplomu brytyjskich lekarzy** ___ Sporo już tu pisałem o inwazji szkockich medyków na Rosję – vide jak-rosję-szkoci-trzymali-za-gardło/ + rosja-i-jej-szkoccy-opiekunowie/. W XIX wieku dominacja szkockich medyków przyjęła nieprawdopodobne rozmiary – w latach 1801-1850 ponad 96% brytyjskich lekarzy uzyskało swoje dyplomy na szkockich uniwersytetach. Owa szkocka dominacja miała także ciekawy wymiar żydowski. Począwszy od…

Bez kategorii

Akerman, wieszcz Adam i nasza Kompania

Originally posted on boson:
 Wydanie z 1826   ___ Adam Mickiewicz to miał jednak „wyczucie”. O jego specyficznych uwikłaniach w czasie tzw. zesłania do Rosji sporo tu już pisałem. W szczególności o tej słynnej wyprawie na Krym, vide krymska-flama-mickiewicza-i-ten-iwan-wyjątkowa-kreatura/, oraz np. o Konradzie Wallenrodzie – dlaczego-mickiewicz-napisał-konrada-wallenroda/.   Tym razem mnie „zaskoczył” swoimi tak słynnymi Sonetami Krymskimi.…

Bez kategorii

Jak holenderski frachtunek pomógł Rosji ostatecznie pokonać Polskę…

Originally posted on boson:
 Odlewnia dział nad rzeką Nieglinnają, z XVII wieku** ++ Jeśli chodzi o kluczowy handel bronią w XVII wieku, to Szwecja miała klan De Geer a w Rosji rządziła rodzina Van Klenck, ze wspólnikami. Interes rodzinny rozkręcił papa Georg Eberhard (1580-1644), który w 1607 roku dołączył do dwóch holenderskich kupców w Rosji, braci De Vogelaer.…