Ostatnie wpisy
Bez kategorii

Pewien Szkot co mocno nam popadł

Originally posted on boson:
J. Barclay wedle drzeworytu z początku XVII wieku John Barclay?(ur.?28 stycznia?1582?w?Pont-à-Mousson, zm.?15 sierpnia?1621?w?Państwie Kościelnym) –?szkocki?(ale z matki Francuzki) poeta i satyryk[1]. Autor romansu?Euphormionis Satyricon (jego anty-jezuicką część I dedykował Jakubowi I), utworu?Icon sive descriptio animorum?(Obraz charakterów)[2],?polemiki?Pietas?(1612)[3],?Apologia?pro se[4]?(w odpowiedzi jezuitom) i?Paraenesis ad Sectarios?(to dla odmiany jego atak na protestantyzm, z 1617)[5]?oraz?alegorycznej?powieści?Argenis?(1621[6]). Ponoć…

Bez kategorii

Ten pierwszy Nordstream, w XVII wieku

Originally posted on boson:
Koncepcja Nordstreamu ma już kilkaset lat. Nasi rodacy doskonale zdawali sobie wtedy sprawę z zagrożenia: „Obok oczywiście bliskiego pokrewieństwa z Jagiellonami, koronnym argumentem królowej przemawiającym na korzyść Zygmunta, była tak ważna w polityce jej ojca, a zwłaszcza brata, kwestia bałtycka: Wiedzą W. M. jako wiele na tem zależy?liberum dominium maris, bez…

Bez kategorii

Kochanowski, kalwiniści i teściowa Zamoyskiego

Originally posted on boson:
Epitalamium Kochanowskiego A.D. 1583, na cześć Gryzeldy i Jana Z. __ 25 stycznia 1580?Andrzej Firlej, kasztelan lubelski i?starosta grodowy?sandomierski, pożyczył od Kochanowskiego 7700 florenów[77], a 5 czerwca 1581 – 6600 florenów[78]. Około roku 1581 zmarł szwagier poety – Grzegorz Podlodowski[81] a 31 stycznia 1583 Andrzej Firlej zaciągnął pożyczkę u Jana Kochanowskiego…

Bez kategorii

Trzeci Rzym

Originally posted on boson:
Taki oto ciąg dat mi się ułożył: 1453 – upadek Konstantynopola – vide czarna-śmierć-albo-historia-europy-w-trzech-aktach/ + orban-armaty-persowie-i-mohacz/ 1470 – Olelkowicz sprowadza do Nowogrodu Zacharię ben Aharon ha-Cohen, założyciela sekty judaizantów: 1471 – Iwan III zdobywa Nowogród a rok później żeni się z Zoe Paleolog 1475 – upadek Kaffy, vide – perskie-oko-czyli-jagiellońska-ślepota/ 1478 –…

Bez kategorii

Opcja judaizantów

Originally posted on boson:
Michał Olelkowicz był drugim synem księcia kijowskiego Aleksandra (Olelka) i Anastazji, pochodzącej z dynastii Rurykowiczów. Po ojcu był prawnukiem wielkiego księcia litewskiego Olgierda, a po matce wnukiem wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla I. Po śmierci Aleksandra Olelki został księciem na Słucku i Kopylu. W latach 1470–1471 piastował funkcję namiestnika Republiki Nowogrodzkiej. Został…

Bez kategorii

Skandal

Originally posted on boson:
Już o nim tu pisałem, o tym szwedzkim prekursorze-dokumentaliście totalnej destrukcji. I nadal nie mogę zrozumieć dlaczego Polska Fundacja Narodowa czy tzw. polscy historycy do tej pory nie zdobyli się na wydanie z szerokim omówieniem tej wyjątkowej panoramy naszej wspaniałej Rzeczpospolitej, tuż sprzed potopu szwedzkiej barbarii – to jest wyjątkowy skandal. Ryc.…

Bez kategorii

„Bli​ski upa​dek do​cze​snej wła​dzy papiestwa, obec​na ago​nia Tur​cji i zniszcze​nie Ro​sji”

Originally posted on boson:
Norwid nawiązywał do otrucia Mickiewicza, a za pierwszego o to podejrzanego uważano wtedy Władysława Zamoyskiego: W 1828 został adiutantem wielkiego księcia Konstantego. Bliski współpracownik, krewny i zaufany księcia A.J. Czartoryskiego. Pośredniczył w rokowaniach, prowadzonych przez Radę Administracyjną Królestwa Polskiego z wielkim księciem Konstantym. Potem zameldował mu swoje odejście do powstania. W…

Bez kategorii

Jak Mickiewicz do Synagogi zmierzał

Originally posted on boson:
W Norwidowskim mówieniu o Żydach „jest więcej Rozłamań — niźli Dokończeń”, „więcej jest Roztrzaskań — niźli Zamknięć”. Bliżej oddająca fenomen Żyda wydaje się Norwidowi metafora roztrzaskanego starożytnego posągu niż dopełnionej pracą dziejów i pracą czoła całości. Norwid widzi Żydów przede wszystkim jako dziedziców wielkości, którym nie dane było nigdy osiągnąć pełni,…

Bez kategorii

Frankiści i Mickiewicz na musiku

Originally posted on boson:
 Celina Mickiewiczowa z córkami Marią i Heleną – 1851, wedle Zofii Szymanowskiej-Lenartowicz  (1825–1870) __ Jadwiga Maurer, z d. Graubard wydała w 1990 książkę pt. Z matki obcej… Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. Wprawdzie książka jest dość słaba, przy czym autorka ma ewidentnie fiksację na punkcie żydowskiego pochodzenia wieszcza Adama (o czym…

Bez kategorii

Łańcuch

Originally posted on boson:
W 1626 umiera Franciszek Bacon – ten od wiedza to władza: naukowy-terror-czyli-koniec-wesołej-anglii/. Z kolei, także w owym 1626, rodzi się król Krystyna – ta od totalnej grabieży, przede wszystkim polskich bibliotek: kartezjusz-i-król-krystyna-czyli-szwedzki-kulturkampf/. I tak to się plecie.

Bez kategorii

„Nie pozostawił listu samobójczego…”

Originally posted on boson:
Ojciec Juliusza, też Juliusz, po ukończeniu gimnazjum w Żytomierzu podjął studia na Politechnice w Sankt Petersburgu, uczestniczył czynnie w działalności polskich organizacji niepodległościowych. Od 1914 roku w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)[2]. Po utworzeniu Polskiej Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego był sekretarzem osobistym prezesa Komisji Aleksandra Lednickiego, a następnie pierwszym sekretarzem…

Bez kategorii

Ojciec i syn

Originally posted on boson:
 Wiktor Drymmer przed 1931 __ Juliusz Łukasiewicz (ur. 1919, zm. 31 marca 2018 w Ottawie) – polski inżynier i profesor mieszkający w Kanadzie, specjalista aerodynamiki szybkości naddźwiękowych. Absolwent liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (matura 1937), doktoryzował się na Uniwersytecie Londyńskim w 1966 roku. Pracował m.in. w Centrum Badań Lotnictwa. W…

Bez kategorii

Duch Szopena i wielki strach Zimermana

Originally posted on boson:
22 marca 2010 o godz. 18.30 w Palais des Nations w Genewie, siedzibie ONZ, odbył się niesamowity koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Pracowałem wtedy w CERNie i od Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze ONZ w Genewie dostałem nań zaproszenie. Ponieważ miał grać sam Krystian Zimerman to rzuciłem robotę i na…

Bez kategorii

Pytanie

Originally posted on boson:
He once greeted me with the question: ‘Why do people say that it was natural to think that the sun went round the earth rather than that the earth turned on its axis? I replied: ‘I suppose, because it looked as if the sun went round the earth.’ ‘Well,’ he asked,…

Bez kategorii

Karły siedzące na ramionach olbrzymów

Originally posted on boson:
Cztery witraże w katedrze w Chartres pokazują czterech głównych proroków hebrajskiej Biblii (Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela) jako olbrzymów oraz czterech ewangelistów Nowego Testamentu (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) jako zwykłych rozmiarów ludzi siedzących na ich ramionach. __ W 1159 Jan z Salisbury napisał w swoim Metalogicon: „Bernard z Chartres porównywał nas do karłów…

Bez kategorii

„Do dziś pozostają niewyjaśnioną tajemnicą”

Originally posted on boson:
Poprzednia notka o dokumencie opisującym ostatnie dni życia Stefana Batorego, przypomniała mi o losach legendarnego archiwum króla Stasia: „W dwóch miejscach na pierwszej stronie dokumentu (w prawym górnym rogu oraz pod tytułem dokumentu po prawej stronie) znajduje się informacja o jego proweniencji – Archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dopisek pod tytułem dokonany…

Bez kategorii

Jak zginął król Stefan

Originally posted on boson:
„Tekst zawiera edycję dokumentu opisującego ostatnie dni życia Stefana Batorego oraz przeprowadzoną po śmierci króla sekcję zwłok. Dokument powstał tuż po zgonie Batorego w 1586 r., a jego autorem jest najprawdopodobniej Jakub Gosławski. Źródło opisuje dolegliwości monarchy oraz przebieg choroby, z uwzględnieniem zastosowanej przez królewskich medyków terapii. Oryginał dokumentu nie został…

Bez kategorii

Holenderscy kanibale

Originally posted on boson:
Po zawarciu przesławnego pokoju westfalskiego w 1648 zaczęły się nasze wielkie kłopoty, a tymczasem Holandia osiągała właśnie wtedy szczyt swojego powodzenia. Owo  fantastyczne powodzenie nie trwało jednak długo, bo raptem 30 lat – do podpisania traktatów w Nijmegen, w 1678. Wielkie kłopoty holenderskie, miały nie tylko przyczyny zewnętrzne, czyli wojny z…

Bez kategorii

Bankier który zdobył Anglię

Originally posted on boson:
Anglicy często piszą o swej tzw. Chwalebnej Rewolucji, ale już nie lubią zbytnio przypominać, że jej zwycięstwo było możliwe dzięki wielkiej, holenderskiej inwazji na Wyspę z roku 1688: William’s fleet, which with about 40,000 men aboard was roughly twice the size of the Spanish Armada – and assembled in a tenth of…