Bez kategorii

Prawdziwości teorii nigdy nie można udowodnić

Originally posted on boson:
Prawdziwości teorii nigdy nie można udowodnić. Bo nigdy nie wiadomo, czy przyszłe doświadczenia nie zaprzeczą jej przewidywaniom; a ponadto zawsze można sobie wyobrazić inne systemy pojęciowe, które mogą porządkować te same fakty. Gdy dostępne są dwie teorie i obie są zgodne z danym arsenałem faktów nie ma innych kryteriów, które mogłyby preferować…

Bez kategorii

Trzynaste plemiono

Originally posted on boson:
 Statue of Arthur Koestler (1905-1983) Hungarian-born writer, journalist and polymath. The life-size bronze statue sculpted by Imre Varga was unveiled on October 20, 2009 __ W 1931 wstąpił do partii komunistycznej i został agentem Kominternu, lecz opuścił je w 1938. W 1932 zadenuncjował w sowieckiej tajnej policji swoją byłą przyjaciółkę Nadieżdę…

Bez kategorii

Jak to nasz Stasiu Dniestr na Dniepr zamienił

Originally posted on boson:
W 1780 r. przybył więc do Polski specjalny wysłannik, Piotr Laroche, który miał zebrać informacje o gospodarczych możliwościach ewentualnego partnera. Laroche był sekretarzem i agentem hospodarów mołdawskich; jego misja w Polsce nosiła także charakter wywiadowczy… ów zaś po zbadaniu stanu gospodarczego Polski, a zwłaszcza południowo-wschodnich województw, opracował materiał o perspektywach handlowych tych…

Bez kategorii

Dominacja szkockich medyków

Originally posted on boson:
 Miejsce uzyskania dyplomu brytyjskich lekarzy** ___ Sporo już tu pisałem o inwazji szkockich medyków na Rosję – vide jak-rosję-szkoci-trzymali-za-gardło/ + rosja-i-jej-szkoccy-opiekunowie/. W XIX wieku dominacja szkockich medyków przyjęła nieprawdopodobne rozmiary – w latach 1801-1850 ponad 96% brytyjskich lekarzy uzyskało swoje dyplomy na szkockich uniwersytetach. Owa szkocka dominacja miała także ciekawy wymiar żydowski. Począwszy od…

Bez kategorii

Akerman, wieszcz Adam i nasza Kompania

Originally posted on boson:
 Wydanie z 1826   ___ Adam Mickiewicz to miał jednak „wyczucie”. O jego specyficznych uwikłaniach w czasie tzw. zesłania do Rosji sporo tu już pisałem. W szczególności o tej słynnej wyprawie na Krym, vide krymska-flama-mickiewicza-i-ten-iwan-wyjątkowa-kreatura/, oraz np. o Konradzie Wallenrodzie – dlaczego-mickiewicz-napisał-konrada-wallenroda/.   Tym razem mnie „zaskoczył” swoimi tak słynnymi Sonetami Krymskimi.…

Bez kategorii

Jak holenderski frachtunek pomógł Rosji ostatecznie pokonać Polskę…

Originally posted on boson:
 Odlewnia dział nad rzeką Nieglinnają, z XVII wieku** ++ Jeśli chodzi o kluczowy handel bronią w XVII wieku, to Szwecja miała klan De Geer a w Rosji rządziła rodzina Van Klenck, ze wspólnikami. Interes rodzinny rozkręcił papa Georg Eberhard (1580-1644), który w 1607 roku dołączył do dwóch holenderskich kupców w Rosji, braci De Vogelaer.…