Bez kategorii

Duch Szopena i wielki strach Zimermana

Originally posted on boson:
22 marca 2010 o godz. 18.30 w Palais des Nations w Genewie, siedzibie ONZ, odbył się niesamowity koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Pracowałem wtedy w CERNie i od Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze ONZ w Genewie dostałem nań zaproszenie. Ponieważ miał grać sam Krystian Zimerman to rzuciłem robotę i na…

Bez kategorii

Pytanie

Originally posted on boson:
He once greeted me with the question: ‘Why do people say that it was natural to think that the sun went round the earth rather than that the earth turned on its axis? I replied: ‘I suppose, because it looked as if the sun went round the earth.’ ‘Well,’ he asked,…

Bez kategorii

Karły siedzące na ramionach olbrzymów

Originally posted on boson:
Cztery witraże w katedrze w Chartres pokazują czterech głównych proroków hebrajskiej Biblii (Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela) jako olbrzymów oraz czterech ewangelistów Nowego Testamentu (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) jako zwykłych rozmiarów ludzi siedzących na ich ramionach. __ W 1159 Jan z Salisbury napisał w swoim Metalogicon: „Bernard z Chartres porównywał nas do karłów…

Bez kategorii

„Do dziś pozostają niewyjaśnioną tajemnicą”

Originally posted on boson:
Poprzednia notka o dokumencie opisującym ostatnie dni życia Stefana Batorego, przypomniała mi o losach legendarnego archiwum króla Stasia: „W dwóch miejscach na pierwszej stronie dokumentu (w prawym górnym rogu oraz pod tytułem dokumentu po prawej stronie) znajduje się informacja o jego proweniencji – Archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dopisek pod tytułem dokonany…

Bez kategorii

Jak zginął król Stefan

Originally posted on boson:
„Tekst zawiera edycję dokumentu opisującego ostatnie dni życia Stefana Batorego oraz przeprowadzoną po śmierci króla sekcję zwłok. Dokument powstał tuż po zgonie Batorego w 1586 r., a jego autorem jest najprawdopodobniej Jakub Gosławski. Źródło opisuje dolegliwości monarchy oraz przebieg choroby, z uwzględnieniem zastosowanej przez królewskich medyków terapii. Oryginał dokumentu nie został…

Bez kategorii

Holenderscy kanibale

Originally posted on boson:
Po zawarciu przesławnego pokoju westfalskiego w 1648 zaczęły się nasze wielkie kłopoty, a tymczasem Holandia osiągała właśnie wtedy szczyt swojego powodzenia. Owo  fantastyczne powodzenie nie trwało jednak długo, bo raptem 30 lat – do podpisania traktatów w Nijmegen, w 1678. Wielkie kłopoty holenderskie, miały nie tylko przyczyny zewnętrzne, czyli wojny z…

Bez kategorii

Bankier który zdobył Anglię

Originally posted on boson:
Anglicy często piszą o swej tzw. Chwalebnej Rewolucji, ale już nie lubią zbytnio przypominać, że jej zwycięstwo było możliwe dzięki wielkiej, holenderskiej inwazji na Wyspę z roku 1688: William’s fleet, which with about 40,000 men aboard was roughly twice the size of the Spanish Armada – and assembled in a tenth of…

Bez kategorii

Prawdziwości teorii nigdy nie można udowodnić

Originally posted on boson:
Prawdziwości teorii nigdy nie można udowodnić. Bo nigdy nie wiadomo, czy przyszłe doświadczenia nie zaprzeczą jej przewidywaniom; a ponadto zawsze można sobie wyobrazić inne systemy pojęciowe, które mogą porządkować te same fakty. Gdy dostępne są dwie teorie i obie są zgodne z danym arsenałem faktów nie ma innych kryteriów, które mogłyby preferować…

Bez kategorii

Trzynaste plemiono

Originally posted on boson:
 Statue of Arthur Koestler (1905-1983) Hungarian-born writer, journalist and polymath. The life-size bronze statue sculpted by Imre Varga was unveiled on October 20, 2009 __ W 1931 wstąpił do partii komunistycznej i został agentem Kominternu, lecz opuścił je w 1938. W 1932 zadenuncjował w sowieckiej tajnej policji swoją byłą przyjaciółkę Nadieżdę…

Bez kategorii

Jak to nasz Stasiu Dniestr na Dniepr zamienił

Originally posted on boson:
W 1780 r. przybył więc do Polski specjalny wysłannik, Piotr Laroche, który miał zebrać informacje o gospodarczych możliwościach ewentualnego partnera. Laroche był sekretarzem i agentem hospodarów mołdawskich; jego misja w Polsce nosiła także charakter wywiadowczy… ów zaś po zbadaniu stanu gospodarczego Polski, a zwłaszcza południowo-wschodnich województw, opracował materiał o perspektywach handlowych tych…

Bez kategorii

Dominacja szkockich medyków

Originally posted on boson:
 Miejsce uzyskania dyplomu brytyjskich lekarzy** ___ Sporo już tu pisałem o inwazji szkockich medyków na Rosję – vide jak-rosję-szkoci-trzymali-za-gardło/ + rosja-i-jej-szkoccy-opiekunowie/. W XIX wieku dominacja szkockich medyków przyjęła nieprawdopodobne rozmiary – w latach 1801-1850 ponad 96% brytyjskich lekarzy uzyskało swoje dyplomy na szkockich uniwersytetach. Owa szkocka dominacja miała także ciekawy wymiar żydowski. Począwszy od…

Bez kategorii

Akerman, wieszcz Adam i nasza Kompania

Originally posted on boson:
 Wydanie z 1826   ___ Adam Mickiewicz to miał jednak „wyczucie”. O jego specyficznych uwikłaniach w czasie tzw. zesłania do Rosji sporo tu już pisałem. W szczególności o tej słynnej wyprawie na Krym, vide krymska-flama-mickiewicza-i-ten-iwan-wyjątkowa-kreatura/, oraz np. o Konradzie Wallenrodzie – dlaczego-mickiewicz-napisał-konrada-wallenroda/.   Tym razem mnie „zaskoczył” swoimi tak słynnymi Sonetami Krymskimi.…

Bez kategorii

Jak holenderski frachtunek pomógł Rosji ostatecznie pokonać Polskę…

Originally posted on boson:
 Odlewnia dział nad rzeką Nieglinnają, z XVII wieku** ++ Jeśli chodzi o kluczowy handel bronią w XVII wieku, to Szwecja miała klan De Geer a w Rosji rządziła rodzina Van Klenck, ze wspólnikami. Interes rodzinny rozkręcił papa Georg Eberhard (1580-1644), który w 1607 roku dołączył do dwóch holenderskich kupców w Rosji, braci De Vogelaer.…

Bez kategorii

Jak rozgrabiono Rzpltą

Originally posted on boson:
Jak bogatym królestwem była Rzplta w połowie XVII wieku, że począwszy od Chmielnickiego i potopu szwedzkiego, trzeba było ponad 200 lat grabieży by Polacy stali się biedni. Piotr Tepper-Ferguson był przez współczesnych nazywany najbogatszym bankierem Północy, czy też drugim bankierem Europy, jak w 1786 pisał o nim w „Scots Magazine” słynny…

Bez kategorii

Los Rzpltej czyli europejska giełda

Originally posted on boson:
Trzy arcyciekawe koincydencje, o których wszyscy milczą jak zaklęci… Pierwszy wielki krach na giełdach europejskich: zaczęło się 3 sierpnia 1763 w Amsterdamie spektakularnym bankructwem Leenderta de Neufville’a i Johanna Gotzkowskiego**, a w kilka dni pociągnęło to za sobą cały Amsterdam, Hamburg, Berlin i Sztokholm. W niecałe 2 tygodnie po śmierci Augusta III,…

Bez kategorii

Nasi zawzięci holenderscy wrogowie III

Originally posted on boson:
books.google.be/id=Lbwsu (1998) „Wielka część bogactwa Republiki Holenderskiej zgromadzonego w XVII stuleciu – Złotym Wieku – pochodziło z zysków w handlu bronią… Wojenno-przemysłowy kompleks, włączając eksport był conajmniej równie ważny dla jej gospodarki jak holenderska Kompania Wschodnioindyjska.” __ I pomyśleć, że jeszcze do bardzo niedawna nic a nic o tym się nie pisało, tylko o tym…

Bez kategorii

Nasi zawzięci holenderscy wrogowie II

Originally posted on boson:
The celebration of the peace of Münster, 18 June 1648, in the headquarters of the crossbowmen’s civic guard (St George guard), Amsterdam – by Van der Helst; (right, with silver horn) captain Cornelis Jansz. Witsen, (shakes hand of previous) lieutenant Johan Oetgens van Waveren, ** Na trop Nikolaesa Witsena już tutaj…

Bez kategorii

Mar(ys)ia Leszczyńska, Wenecja i Vivaldi

Originally posted on boson:
 Przybycie do Wenecji w 1723 hrabiego de Gergy, ambasadora Francji – wg Canaletto** z 1727, obecnie w Ermitażu ___ W 1723, po czternastoletniej przerwie w stosunkach dyplomatycznych, monarchia francuska wysłała do Wenecji nowego ambasadora, Jacquesa-Vincenta Langueta, hrabiego Gergy. Languetowi udało się ponownie zająć tradycyjny Palais de France, położony na Fondamenta della Madonna dell’Orto…

Bez kategorii

Ruskie porządki

Originally posted on boson:
“W pierwszej połowie XIX wieku Królestwo Polskie cieszyło się samodzielnością skarbową, zlikwidowaną w 1869 roku w ramach represji po powstaniu styczniowym. Zlikwidowano wówczas Komisję Rządową Przychodów i Skarbu, a Królestwo Polskie zostało podporządkowane rosyjskiemu aparatowi skarbowemu. Składały się na niego izby skarbowe i gubernialne zarządy akcyz, kontrolowane przez trzy izby kontrolne:…