Bez kategorii

UW i UJ czyli nasza akademia i poważni gracze

Originally posted on boson:
W szkole antropologii w Paryżu (École d’anthropologie) – pierwszej na świecie – studiował w 1885 sam Ludwik Krzywicki**. Po dwuletnim pobycie w Płocku Krzywicki w 1888 zamieszkał w Warszawie. Od chwili powstania Związku Robotników Polskich stał się obok Juliana Marchlewskiego aktywnym jego działaczem i czołowym teoretykiem. W połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku…