Bez kategorii

Jak Londyn sprzedał nas w 1766

Originally posted on boson:
Ów słynny traktat z 1734 miał niestety dalszy ciąg, z fatalnymi dla nas skutkami – Katarzyna II mogła sobie „zrekompensować” poniesione w związku z nim straty finansowe zyskami terytorialnymi. I tak to City świetnie zarobiło sprzedając Polskę… A chodzi tu o odnowienie owego traktatu w kilka lat po nastaniu Katarzyny: „Patrząc wstecz [w…