Bez kategorii

Jak Francja Polskę sprzedała za co sobie Lotaryngię kupiła

Originally posted on boson:
Konsekwencje zwycięstwa tzw. Chwalebnej Rewolucji w Anglii w 1688, i powstania tam Bank of England w roku 1694, zrobiły oczywiście odpowiednio olbrzymie wrażenie we Francji. Mam tu na myśli wielkie sukcesy Wyspiarzy w przestawieniu brytyjskiej gospodarki na tory nowoczesnego kapitalizmu wojennego. Słynny system Law’a i jego smutny koniec, o czym tu…