Bez kategorii

Dzierżawcy podatków oraz gwiazda Woltera i Joanny

Originally posted on boson:
 Portret Joanny-Antoniny Poisson z 1758 ___ Aby chwilowo zamknąć sprawę Woltera i powolnego gotowania francuskiej żaby za Ludwika XV, oto krótkie resumé: Po upadku systemu Law’a i śmierci regenta Filipa w 1724 Wolter wyjeżdża po nauki do Londynu, a tymczasem w Paryżu kontratakują i na dobre dochodzą do głosu… fermiarze, czyli tzw. dzierżawcy generalni…