Bez kategorii

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Originally posted on boson:
Makieta zamku królewskiego w Chęcinach ___ Polska wiki nie daje żadnej poważnej bibliografii i tylko taki tekst: Słowo sejm jest polskim słowem wywodzącym się z od czasownika sjąć się (rdzeń: jąć) – „zebrać się”, znane jest we wszystkich językach słowiańskich[3]. W języku staropolskim od XV w. w formie sjem i sejm,…