Bez kategorii

Słynna książka której ponoć nikt nie czytał

Originally posted on boson:
 Do Nieczytelnika, to jest do tego który tej nie chce czytać Książki ___ Historia słynnego dzieła Stanisława Konarskiego w czterech częściach pt. O Skutecznym Rad Sposobie Albo O Utrzymywaniu Ordynaryinych Seymow jest niezwykła – sam autor jakby to przewidział dając tak niezwykłą do niej przedmowę-wezwanie (patrz wyżej). Mimo, że w szkołach…

Bez kategorii

Czy ojciec Konarski to polski Makiawel?

Originally posted on boson:
Hieronim Franciszek Konarski urodził się w 1700 a już w 1715, po ukończeniu szkół, wstąpił do zakonu pijarów, przyjmując imię zakonne Stanisław od św. Wawrzyńca, i rozpoczął nowicjat w Podolińcu. „W r. 1725, za protekcją i pomocą swego ciotecznego wuja bpa poznańskiego Jana Tarły, wyjechał K. na dalsze studia do Rzymu do słynnego…

Bez kategorii

Nieudana rewolucja w XIV wieku

Originally posted on boson:
Niesamowite jak pewne schematy są niezmienne – protestancka rewolucja z XVI wieku miała swoje pierwsze, bardzo poważne „podejście” już na przełomie XIII i XIV wieku, zaraz po wspaniałym renesansie XII wieku… Też zaczęło się od Niemców i kłopotów z Bizancjum – zamiast Lutra i jego sponsorów był wtedy cesarz Fryderyk II…

Bez kategorii

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Originally posted on boson:
Makieta zamku królewskiego w Chęcinach ___ Polska wiki nie daje żadnej poważnej bibliografii i tylko taki tekst: Słowo sejm jest polskim słowem wywodzącym się z od czasownika sjąć się (rdzeń: jąć) – „zebrać się”, znane jest we wszystkich językach słowiańskich[3]. W języku staropolskim od XV w. w formie sjem i sejm,…

Bez kategorii

Handel bałtycki Anglii na początku XVII wieku: studium angielsko-polskiej dyplomacji handlowej

Originally posted on boson:
Jan Krzysztof Fedorowicz, rocznik 1949, uzyskał B.A. w Kanadzie w Victoria College, University of Toronto, a Ph.D. w Anglii w King’s College, University of Cambridge. W 1980 jego zmienioną (revised) dysertację doktorską z 1975 pt. England’s Baltic trade in the early seventeenth century: a study in Anglo-Polish commercial diplomacy (Handel bałtycki Anglii na początku…

Bez kategorii

Ach, ten diament…

Originally posted on boson:
Węgiel należy do 12 pierwiastków znanych już w starożytności i jest czwartym najczęściej (wedle masy) występującym pierwiastkiem we Wszechświecie po wodorze, helu i tlenie oraz piętnastym w skorupie ziemskiej: A 0.3% masy naszego Słońca to węgiel (pamiętacie ową teorię Słońca w 100% z węgla?), który powstał przede wszystkim na drodze gwiezdnej nukleosyntezy.…