Bez kategorii

Galileusz, Lemaître i Big Bang

Originally posted on boson:
Tak zwana sprawa Galileusza jest ciągle przywoływana, zazwyczaj przy okazji ataków na „ciemnotę” Kościoła Powszechnego i jego wredną naturę. Warto więc od czasu do czasu przypomnieć niepokojonym katolikom choćby kilka faktów, dla ewentualnego wsparcia, a może i dla pożytku w ogóle. Jak powszechnie wiadomo poszło o teorię Kopernika i dzieło „O…