Bez kategorii

„Naukowy” terror czyli koniec wesołej Anglii

Originally posted on boson:
 Franciszek Bacon w 1617 wedle Paula van Somera I  (1576/1578–1622) – kopia z circa 1622 – obecnie – ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE! ** ____ Wśród Anglo-Sasów Franciszek Bacon jest uznawany za ojca fundatora nowoczesnej nauki. Jest też autorem słynnego powiedzenia Ipsa scientia potestas est – czyli Sama wiedza to potęga, lub za Tatarkiewiczem – „tyle…