Bez kategorii

Po wybuchu Czarnej Śmierci w 1349 r. poziom rzeczywistych płac nie był osiągnięty aż do lat 80. XIX wieku…

Originally posted on boson:
Po pierwsze, wyjątkowo wysoki poziom płac w późnym średniowieczu. Po wybuchu Czarnej Śmierci w 1349 r. poziom rzeczywistych płac nie był osiągnięty aż do lat 80. XIX wieku. Nawet w gęsto zaludnionym okresie przed Czarną śmiercią rzeczywiste zarobki były niewiele niższe od tych z 1800-49, i były znacznie powyżej poziomu osiągniętego w…