Bez kategorii

Kozacy i szwedzki ślad

Originally posted on boson:
Szwedzkie konszachty z Chmielnickim są mi znane, ale nowością były dla mnie dużo wcześniejsze ślady: „Interestingly enough, the presence of the religious factor in the uprising of 1630 was noted not only by Polish–Lithuanian official circles, the Muscovite government, and the Eastern patriarchs but also by representatives of Swedish diplomacy. Sweden was…

Bez kategorii

Biedna Klementyna, czyli „polska” wiki

Originally posted on boson:
The solemnisation of the marriage of Prince James Francis Edward Stuart and Princess Maria Clementina Sobieska (Montefiascone 1 September 1719) by Agostino Masucci (1735, National Scottish Galery) ___ Wielokrotnie wskazywałem na tendencyjność „polskiej” wikipedii – np. wpisy nt. polskiego Kościoła są tam, delikatnie mówiąc, wypaczone, a z kolei niektóre tematy (szczególnie…

Bez kategorii

Ormianie w Polsce i w… East India Company… „for the time being”

Originally posted on boson:
„Rozbiór Armenii między Bizancjum a państwo Turków Seldżuków w roku 1080 spowodował masową emigrację Ormian z ojczyzny, m.in. na Ruś. Prawdopodobnie po najazdach mongolskich w XIII wieku kolonie ormiańskie na Rusi zostały zasilone nową falą emigrantów z Armenii zakaukaskiej. W państwie polskim Ormianie znaleźli się w połowie XIV wieku, po przyłączeniu…

Bez kategorii

Polski gigant z Koniecpola

Originally posted on boson:
Niezdobyty zamek Koniecpolskich w Podhorcach. Budowla w typie palazzo in fortezza.* ___ Stanisław Koniecpolski herbu Pobóg (ur. w 1591 w Koniecpolu**, zm. 11 marca 1646 w Brodach) – syn wojewody sieradzkiego Aleksandra i Anny Sroczyckiej. Według relacji Karola Ogiera, członka francuskiego poselstwa, z września 1635: Sam hetman jest wysokim mężczyzną… Odznacza się ogromną…

Bez kategorii

Bractwa, Grecy i żydowscy arendarze

Originally posted on boson:
Kończąc wątek fanariocki, obiecałem przyjrzeć się z kolei roli Ormian. W efekcie, nie tylko nie znalazłem żadnych tropów wskazujących na ich udział w rewolcie Chmielnickiego, ale coś wręcz przeciwnego: „Hetmański wywiad korzystał z różnorakich źródeł informacji. Cenne dane pochodziły od legacji na Krym lub do Stambułu. Przyjęcie polskich posłów było wskazówką, co…

Bez kategorii

Generał Adam Czartoryski, Anglicy i Wielki Wschód Francji

Originally posted on boson:
„Portret Adama Kazimierza Czartoryskiego” Élisabeth Vigée-Lebrun. Obraz olejny z 1793 roku. ___ Gdy pisałem o ponurym księciu Adamie, to potraktowałem zdawkowo jego ojca – czas to nadrobić: „Czartoryski Adam Kazimierz Joachim Ambroży Marek, książę (1734–1823), generał ziem podolskich, ur. 1 XII w Gdańsku jako syn Augusta Czartoryskiego, wojew. ruskiego, i Zofii z…

Bez kategorii

Prawdziwa „Zemsta”

Originally posted on boson:
Marcin Kazimierz Kątski – Portret pędzla malarza gdańskiego, drugiej połowy XVII wieku __ „Marcin Kazimierz Kątski herbu Brochwicz (ur. 1635 w Kątach, zm. 1710 w Kamieńcu Podolskim) − kasztelan krakowski, wojewoda kijowski, generał artylerii koronnej, starosta przemyski. Syn Wojciecha i Anny ze Stogniewów. Studiował w Akademii Krakowskiej i w Paryżu. Na koszt…